Brantner Nové Zámky s.r.o., Štúrovo

Brantner Nové Zámky s.r.o., Štúrovo

Separovaný zber, spracovanie bioodpadu v kompostárni.

poslat zprávu
poslat zprávu
Brantner Nové Zámky s.r.o., Štúrovo

Adresa Brantner Nové Zámky s.r.o., Štúrovo

Štúrovo
943 01 Štúrovo

Odvoz komunálneho odpadu pre obyvateľov, bytové organizácie a podnikateľské subjekty. Preprava vytriedeného odpadu na skládku, separovaný zber, spracovanie bioodpadu v kompostárni.

Kontakt Brantner Nové Zámky s.r.o., Štúrovo

SlovakiaTrade > Výstavba a nehnuteľný majetok > Zariadenie kúpeľní a toaliet > Odpad > Brantner Nové Zámky, s.r.o. > Brantner Nové Zámky s.r.o., Štúrovo