Brantner Nové Zámky s.r.o., Hurbanovo

Brantner Nové Zámky s.r.o., Hurbanovo

Odvoz komunálneho odpadu pre obyvateľov, bytové organizácie a podnikateľské subjekty.

poslat zprávu
poslat zprávu
Brantner Nové Zámky s.r.o., Hurbanovo

Adresa Brantner Nové Zámky s.r.o., Hurbanovo

Hurbanovo
947 01 Hurbanovo

Separovaný zber, spracovanie bioodpadu v kompostárni. Preprava vytriedeného odpadu na skládku, separovaný zber, spracovanie bioodpadu v kompostárni.

Kontakt Brantner Nové Zámky s.r.o., Hurbanovo

SlovakiaTrade > Výstavba a nehnuteľný majetok > Zariadenie kúpeľní a toaliet > Odpad > Brantner Nové Zámky, s.r.o. > Brantner Nové Zámky s.r.o., Hurbanovo